Kannada 2016


Kannada 2016
the biggest

debate

CompetitionEvent Schedule


Zonal


Skirmish


Combat


Confrontation


Face-Off

Debate Statements


Zonal

 • ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮಾತು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಸಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
 • ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿರುವುದೇ ಮುಖ್ಯ
 • ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತವೆ
 • ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊರತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು
 • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಳಿದಿಲ್ಲ
 • ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಬಾಗಿಲು ಜಡಿದರೂ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವೇನೂ ಇಲ್ಲ
 • ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ
 • ಭಾರತೀಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೋಸಹೋಗುತ್ತಾರೆ
 • ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಇದೆ
 • ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಅವಲಂಬನೆ ಅನೇಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

 • Skirmish


 • Combat


 • Confrontation


 • Face-Off


 • Useful Links

  Media


  Other Links  Prize Details


  Winner - Rs.20,000/- (Winning Team)

  Finalist - Rs.5,000/- (2 Finalist Teams)

  Mentor Teacher (Winning Team) - Rs.5,000/-


  Winner Details

  Image

  Winners

  Name:-

  School:-

  Intersting Fact

  Finalist Details

  Image

  Finalist 1

  Name:-

  School:-

  Finalist 2

  Name:-

  School:-

   

  Address

  No.808, 1st Floor, 18th Cross

  9th Main, 3rd Block, Jayanagar, Bangalore - 560 011

  Mobile : +91 97399 00011

  Phone : 080 - 4251 1111

  Email : info@verbattle.com